Ireneusz Lisiak: „Żydowscy kolaboranci Hitlera”.

13 czerwca 2018 roku w katowickiej siedzibie KNP odbyło się spotkanie autorskie z historykiem, publicystą i pisarzem Ireneuszem T. Lisiakiem, promujące jego książki, między innymi „Żydowscy kolaboranci Hitlera”, czy „Zakłamany holokaust”. Jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia była Brygada Górnośląska ONR.
„Szaleńczo poszukując kolaborantów wśród narodów europejskich, zapomina się o narodzie, który był dla Żydów najgroźniejszy, a o którym można jedynie wspominać w takim kontekście i przy takich okazjach, na jakie naród ten pozwala. Mowa tu o narodzie żydowskim”.
Misją, którą obrał sobie pan Ireneusz Lisiak, jest przeciwdziałanie cytowanej powyżej sytuacji. W trakcie wykładu przytoczył on mnóstwo historii i przykładów kolaboracji Żydów z Niemcami w gettach, obozach i poza nimi. Przypomniał hitlerowskie plany przesiedleńcze Żydów, które nie doszły ostatecznie do skutku, współpracę i wspieranie grup o zapędach syjonistycznych i antypolskich. Następnie kolejno obalał mity i kłamstwa dotyczące wojny i holokaustu, sfałszowane życiorysy i przekłamane historie – wszystko to podpierając dowodami w postaci fotokopii zeznań powojennych świadków, nieścisłości w zeznaniach samych kłamców, czy przypomnieniem faktu, że zaraz po wojnie istniały grupy żydowskie, które same nie godziły się na tego typu kłamstwa i nadużycia, dążąc do ujawnienia faktów.
Wykład zakończył się interesującą dyskusją dotyczącą również współczesnych spraw polsko-żydowskich, czy na przykład mitów dotyczących małżonki obecnie urzędującego prezydenta Dudy.
Ireneusz T. Lisiak, urodzony w 1948 roku, jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Był relegowany ze studiów polonistycznych za udział w protestach studenckich w 1968 roku. W ramach represji był objęty trzyletnim zakazem studiów. W 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta RP „Krzyżem Wolności i Solidarności” za całokształt działań w opozycji. Jest członkiem Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego i publicystą „Myśli Polskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *