Monika Dębek: Złość w życiu człowieka

Złość – któż nie spotkał się z nią w naszym życiu. Jest ona, najprościej mówiąc, reakcją na jakieś niepowodzenia w życiu, przekroczenie granicy osobistej. Nie można jednoznacznie określić – czy jest ona dobra czy zła. Jest jednak ona niezbędna w życiu ludzkim.

Sama to złość to emocja. Radzenie sobie ze złymi emocjami jest wielką sztuką, jednak z drugiej strony nie możemy udawać, że w naszym życiu nic złego się nie dzieje. Jest ona krótkotrwała i intensywna i omija wszelką racjonalność. Często mylona jest ona z agresją. Okazywanie jej w rozsądny sposób jest wielką umiejętnością.
Złość może być wyrażana w bardzo różny sposób między innymi właśnie przez agresję – słowną, ale także fizyczną. Może ona być także tłumiona w organizmie człowieka. Osoba wtedy ignoruje emocje. Może okazywać również złość w sposób asertywny, czyli najbardziej rozsądny. Złość wtedy zostaje wyrażana, ale w sposób, który nie rani innych ludzi. Należy wtedy odwołać się do własnych potrzeb, nie zostaje wtedy naruszona także wolność innej jednostki czy też grupy. Należy także odpowiedzieć, czemu służy złość. Jest ona naturalną odpowiedzią na jakieś zagrożenie, ona często w sytuacjach kryzysu dodaje nam sił, motywuje nas do walki czy ucieczki. W momencie, gdy złość od nas ucieka, czujemy się bardzo wykończeni, ponieważ uruchamia one mechanizmy, które pomagają nam ratować życie.

Niestety w pewnym momencie zaczyna ona być bardzo destrukcyjna nie tylko dla nas, ale także ludzi przybywających w naszym organizmie. Można jednak wypracować sposób radzenia sobie z nią, który będzie konstrukcyjny. Jeden ze sposobów to aktywność fizyczna różnego rodzaju. Regularne uprawianie sportu, ale także zwykła aktywność życiowa pomaga w rozładowywaniu gromadzącego się napięcia. Aktywność może być także doraźnym sposobem na rozładowanie złości.
Dobrym sposobem na walkę ze złością jest także wyciszenie się. Możemy wtedy zastanawiać się, skąd ona się u nas bierze, jakie są jej przyczyny, reakcje. To najlepszy sposób na poznawanie samego siebie.
Innym sposobem jest np. udział w grupach wsparcia. W trakcie uczestnictwa w takich grupach możemy porozmawiać z innymi na temat naszych problemów, pod okiem specjalistów możemy wypracować nowe sposoby radzenia sobie z problemami.

Psychoterapia jest także jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie ze złością. Razem z psychologiem osoba poznaje lepiej samego siebie, specjalista także pomaga wypracować sposoby zastępowania złości innymi metodami. Praca nad złością należy do jednych z najcięższych, jest ona długa, mecząca, żmudna. Jednak bez wyrobienia dystansu do samego siebie i pracy nie ruszymy z miejsca. To my panować nad nią, a nie ona nad nami. Jeśli to jednak złość będzie rządzić w naszym życiu, w końcu zniszczy nas samych oraz inne osoby. Konsekwencje mogą być poważne i to nie tylko dla nas samych, ale np. ludzi bliskich, których kochamy.
Życie nie ma polegać na krzywdzeniu innych jednostek, ale na pomaganiu im, jednak to najpierw trzeba pomóc samemu sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *