XXV Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych

30 czerwca odbyła się XXV Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Jak co roku licznie uczestniczyli w niej działacze Obozu Narodowo-Radykalnego, w tym także Brygada Górnośląska, ale także inne organizacje takie jak Młodzież Wszechpolska, Narodowy Mielec itd. Licznie zgromadzili się także miejscowi parafianie i wiele …