Bielsko – Biała: List do „Margot”

Dzisiaj w Bielsku-Białej miał miejsce interesujący happening organizowany przez partię Razem. Oczywiście postanowiliśmy wziąć w nim udział. Celem wydarzenia było napisanie listu do „Margot”. Jako ONR oraz Młodzież Wszechpolska z Bielska-Białej również napisaliśmy kilka słów do Michała Sz. Apelowaliśmy, żeby uważał na siebie w więzieniu, bo czyha na niego sporo …