XXVII Pielgrzymka NSZ do Kałkowa

Jak co roku przedstawiciele Brygady Górnośląskiej, wzięli udział w pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie. Tuż przed zaplanowaną na godzinę 12:00 Mszą Świętą, przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, którego celem jest „oczyszczenie” polskiej przestrzeni publicznej z manifestacji promujących dewiacje, atakujących podstawy naszej kultury, wulgarnych i nietolerancyjnych. Akcja, …

Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych w Kałkowie

28 czerwca w Sanktuarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie już po raz 26 miała miejsce Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych. Mimo pandemii wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska narodowego z całej Polski. Niestety tym razem nie mogliśmy się spotkać z najważniejszymi osobistościami, czyli naszymi kombatantami. Trudna sytuacja i stan zdrowia bohaterów …

Barut: 73. rocznica mordu dokonanego na żołnierzach NSZ

28 września 2019 r. Brygada Górnośląska ONR wzięła udział w uroczystościach upamiętniających, zamordowanych w Barucie, żołnierzy zgrupowania partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych. Na samym początku odśpiewaliśmy Hymn Polski, następnie powitano obecnych gości. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta, która odbyła się na Polanie Śmierci. Po zakończeniu Eucharystii odmówiono modlitwę NSZ oraz …

XXV Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych

30 czerwca odbyła się XXV Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Jak co roku licznie uczestniczyli w niej działacze Obozu Narodowo-Radykalnego, w tym także Brygada Górnośląska, ale także inne organizacje takie jak Młodzież Wszechpolska, Narodowy Mielec itd. Licznie zgromadzili się także miejscowi parafianie i wiele …

V Pieszy Rajd Śladami Brygady Świętokrzyskiej NSZ – edycja nocna

Pieszy rajd nocny upamiętniający Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych. Rajd będzie prowadził pięknymi odcinkami polnymi i leśnymi, którymi między innymi Brygada Świętokrzyska przedostawała się na zachód oraz walczyła z sowietami. Trasa będzie liczyła ok. 30 kilometrów. Na trasie będą przewidziane przystanki oraz wspólne ognisko i dodatkowe atrakcje. https://www.facebook.com/events/1993319377589593/