Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych w Kałkowie

28 czerwca w Sanktuarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie już po raz 26 miała miejsce Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych. Mimo pandemii wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska narodowego z całej Polski. Niestety tym razem nie mogliśmy się spotkać z najważniejszymi osobistościami, czyli naszymi kombatantami. Trudna sytuacja i stan zdrowia bohaterów …

XXV Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych

30 czerwca odbyła się XXV Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Jak co roku licznie uczestniczyli w niej działacze Obozu Narodowo-Radykalnego, w tym także Brygada Górnośląska, ale także inne organizacje takie jak Młodzież Wszechpolska, Narodowy Mielec itd. Licznie zgromadzili się także miejscowi parafianie i wiele …

Częstochowa: VI Pielgrzymka Narodowa na Jasną Górę

W sobotę 30 marca odbyła się VI już Pielgrzymka Narodowa na Jasną Górę. Organizatorem wydarzenia było Koleżeństwo z Młodzieży Wszechpolskiej. Obecni byli również działacze Ruchu Narodowego, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowa Organizacja Kobiet oraz korporacje akademickie. Jak co roku, nie zabrakło również reprezentacji Obozu Narodowo-Radykalnego. Głównym punktem Pielgrzymki była …

Brygada Górnośląska: Kongres Kresowian na Jasnej Górze

Dnia 02.07.2017 na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka połączona ze zjazdem Kresowian. Pielgrzymka rozpoczęła się homilią odprawioną przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, a następnie rozpoczął się zjazd Kresowian w auli ojca Kordeckiego.   Na wstępie przywitano gości, wniesiono Poczty Sztandarowe oraz odśpiewano Hymn Narodowy.W dalszej kolejności przemawiał prezes Światowego Kongresu Kresowian: …